کامەران حەسەن

کامەران حەسەن

دکتۆرای پیشەیی بەڕێوەبردنی کار